Først
i Norge med
digitale veiskilt.
Vedlikehold
av vei

CITY ROAD

Din leverandør av veirelaterte tjenester:
Arbeidsvarsling // Trafikkmanagement/arbeidssikring // Renhold og vedlikehold av veier.

Trafikkdirigering

CITY ROAD har en velkvalifisert og topp motivert stab med trafikkdirigenter som er klar for oppdrag på Vestlandet.

Arbeidsvarsling

Arbeid på/ved vei medfører økt fare for arbeidere og trafikanter. Vi sørger for at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

Vedlikehold

Vi tilbyr alle tjenester relatert til drift og vedlikehold av vei, samt et spekter av tjenester knyttet til utearealer – året rundt.

Digitale informasjonsskilt

Trafikkbildet er stadig i forandring og situasjoner der billister trenger nøyaktig informasjon må skje raskt.

Fleksibilitet

I forbindelse med arbeid på vei, kan trafikkbildet forandre seg I løpet av kort tid.
Våre digitale skiltløsninger sørger for at korrekt informasjon leveres til trafikanter rask og kontinuerlig.

Kapasitet

• TMA- Bufferbiler
• VMS – Mobile, digitale veiskilt og skiltvogner
• Skiltvogner
• Dirigenter
• Skilter
• Sperremateriell

Ta kontakt for mer informasjon idag.

Tlf: 48 222 888 eller send en mail slik at vi kan kontakte deg.

//MAIL//